1-сыныптағы оқу бағдарламасы

№82 «Дарын» мамандандырылған лицейінің оқу жұмыс жоспары Қазақстан Республикасының білім беру саласының құқықтық-нормативтік базасына негізделіп, мамандандырылған лицейлік білім берудің міндеттері мен мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған.
2022-2023 оқу жылында мектебімізде білім беру процесін ұйымдастыру кезінде «Білім туралы», «Педагог мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын басшылыққа алады және оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда ұсынылған нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады.

Бастауыш сатыдағы 1-3 - сыныптардың оқу-жұмыс жоспары ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы «Қазақстан Республикасындағы «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» № 500 бұйрығының (2022 жылғы 12 тамыздағы № 365 бұйрығымен толықтырулар мен өзгерістер енгізілген) 1-қосымшасы негізінде жасалды. 1–сыныптарда «Әліппе» және «Ана тілі» сабақтары өткізіледі, 1-3 - сыныптарда «Цифрлық сауаттылық» сабақтары жүргізіледі. 1-сыныпта 2023 жылдың 1 қаңтарында басталып оқытылады. 1-3-сыныптарда вариативті компонент сағаттары «Математикалық олимпиада және логика» курсына бөлініп берілді.


Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы «12» тамыздағы
№ 365 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 1-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің
жұмыс оқу жоспары
Білім салалары және оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жүктеме, сағат
1 Е ап-та-лық жылдық
Инварианттық компонент
І Тіл және әдебиет 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 2100
1 Әліппе, Ана тілі 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 2100
2 Қазақ тілі - - - - - - - - - - - -
3 Әдебиеттік оқу - - - - - - - - - - - -
4 Орыс тілі - - - - - - - - - - - -
5 Шетел тілі - - - - - - - - - - - -
ІІ Математика және информатика 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 45 1575
6 Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1400
7 Цифрлық сауаттылық 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 175
ІІІ Жаратылыстану 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350
8 Жаратылыстану 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350
ІҮ Адам және қоғам 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350
9 Дүниетану 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350
Ү Технология және өнер 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 1050
10 Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350
11 Көркем еңбек - - - - - - - - - - - -
12 Еңбекке баулу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350
13 Бейнелеу өнері 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350
ҮІ Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 1050
14 Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 1050
Инварианттық оқу жүктемесі 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 185 6475
Вариативтік компонент
Белсенді –қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350
Математикалық олимпиада және логика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350
Вариативтік оқу жүктемесі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 195 6825