5-7 сыныптардағы оқу бағдарламасы

№82 «Дарын» мамандандырылған лицейінің оқу жұмыс жоспары Қазақстан Республикасының білім беру саласының құқықтық-нормативтік базасына негізделіп, мамандандырылған лицейлік білім берудің міндеттері мен мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған.
2022-2023 оқу жылында мектебімізде білім беру процесін ұйымдастыру кезінде «Білім туралы», «Педагог мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын басшылыққа алады және оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда ұсынылған нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5-7-сыныптардың оқу жұмыс жоспары ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрығының 63-қосымшасы (ҚР Оқу-ағарту министрінің 12.08.2022 жылғы № 365 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) негізінде жасалды.

Жеке және топтық жұмыстар сағаттары:
-5-6- сыныптардағы-1сағат, ««Қызықты математика», «Математикалық логика» (Ибраева С.Б., Кулумбетова Г.А. №82 «Дарын» мамандандырылған лицейінің математика пәнінің мұғалімдері, Хаттама №2, 23.08.2017ж)
-7-сыныптарда-«Life science 7» (Турганбекова А.Т., № 82 «Дарын» мамандандырылған лицейінің биология пәнінің мұғалімі,магистр, № 1 хаттама. 25.01.2019 жыл Нұр-Сұлтан қаласы Дарын ғылыми әдістемелік орталығы), «Қазақ хандары тарихы» (Сабанбаева Ж.М. № 68 мектеп-гимназиясы 28.04.2019 жылғы № 4 хаттамасы), «Date of chemistry 7or» (Калиханова Ш.Е., Қалалық ғылыми-әдістемелік кеңесі №1, 31.08.2018ж.), «Күрделі есептерді шығару дағдыларын қалыптастыру» (РҒПО «Дарын» «Үздік авторлық бағдарламалар» 2020ж.), «Математикалық логика» (Кулумбетова Г.А. №82 «Дарын» мамандандырылған лицейінің математика пәнінің мұғалімі, Хаттама №2, 23.08.2017ж),

2022-2023 оқу жылында үлгілік оқу жоспарының вариативтік компонентіне 5-11 сыныптардағы «Жаһандық құзыреттер» курсы енгізілді. Жаһандық құзыреттер жаһанданудың қарқынмен дамып келе жатқан ықпалына, жедел әлеуметтік, экономикалық және технологиялық өзгерістерге, сондай-ақ адамдарға, мәдениет пен ұлттарға жаппай әсер ететін басқа да маңызды жаһандық мәселелерге байланысты ерекше мәнге ие болады.


Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 63-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 63-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің оқу жұмыс жоспары

Білім салалары және оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жүктеме, сағат
5А апталық жылдық
Инварианттық компонент
I Тіл және әдебиет 11 11 11 11 11 55 1980
1 Қазақ тілі 3 3 3 3 3 15 540
2 Қазақ әдебиеті 2 2 2 2 2 10 360
3 Орыс тілі мен әдебиеті 3 3 3 3 3 15 540
4 Шетел тілі 3 3 3 3 3 15 540
II Математика және информатика 6 6 6 6 6 30 1080
5 Математика 5 5 5 5 5 25 900
6 Алгебра - - - - - - -
7 Геометрия - - - - - - -
8 Информатика 1 1 1 1 1 5 180
III Жаратылыстану 1 1 1 1 1 5 180
9 Жаратылыстану 1 1 1 1 1 5 180
10 Физика - - - - - - -
11 Химия - - - - - - -
12 Биология - - - - - - -
13 География - - - - - - -
IV Адам және қоғам 3 3 3 3 3 15 540
14 Қазақстан тарихы 2 2 2 2 2 10 360
15 Дүниежүзі тарихы 1 1 1 1 1 5 180
16 Құқық негіздері - - - - - - -
V Технология және өнер 3 3 3 3 3 15 540
17 Музыка 1 1 1 1 1 5 180
18 Көркем еңбек 2 2 2 2 2 10 360
Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 15 540
19 Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 15 540
Мамандандырылған бөліктегі инварианттық компонент 4 4 4 4 4 20 720
Математика 2 2 2 2 2 10 360
Жаратылыстану 2 2 2 2 2 10 360
Инварианттық оқу жүктемесі 31 31 31 31 31 155 5580
Вариативтік компонент
Жаһандық құзыреттіліктер немесе басқа таңдау курстары 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 90
Жаһандық құзыреттер 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 90
Жеке және топтық жұмыс 1 1 1 1 1 5 180
Қызықты математика 1 1 1 1 1 5 180
Вариативті оқу жүктемесі 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

7,5 270
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 162,5 5850
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 63-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 63-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің оқу жұмыс жоспары
Білім салалары және оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жүктеме, сағат
Апталық Жылдық
Инварианттық компонент
I Тіл және әдебиет 11 11 11 33 1188
1 Қазақ тілі 3 3 3 9 324
2 Қазақ әдебиеті 2 2 2 6 216
3 Орыс тілі мен әдебиеті 3 3 3 9 324
4 Шетел тілі 3 3 3 9 324
II Математика және информатика 6 6 6 18 648
5 Математика 5 5 5 15 540
6 Алгебра - - - - -
7 Геометрия - - - - -
8 Информатика 1 1 1 3 108
III Жаратылыстану 1 1 1 3 108
9 Жаратылыстану 1 1 1 3 108
10 География - - - - -
11 Биология - - - - -
12 Физика - - - - -
13 Химия - - - - -
IV Адам және қоғам 3 3 3 9 324
14 Қазақстан тарихы 2 2 2 6 216
15 Дүниежүзі тарихы 1 1 1 3 108
16 Құқық негіздері - - - - -
V Технология және өнер 3 3 3 9 324
17 Музыка 1 1 1 3 108
18 Көркем еңбек 2 2 2 6 216
Дене шынықтыру 3 3 3 9 324
19 Дене шынықтыру 3 3 3 9 324
Мамандандырылған бөліктегі инварианттық компонент 4 4 4 12 432
Математика 2 2 2 6 216
Жаратылыстану 2 2 2 6 216
Инварианттық оқу жүктемесі 31 31 31 93 3348
Вариативтік компонент
Жаһандық құзыреттіліктер 0,5 0,5 0,5 1,5 54
Жаһандық құзыреттер 0,5 0,5 0,5 1,5 54
Жеке және топтық жұмыс 1 1 1 3 108
Математикалық логика 1 1 1 3 108
Вариативті оқу жүктемесі 1,5 1,5 1,5 4,5 162
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 32,5 32,5 32,5 97,5 3510
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 63-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 63-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің оқу жұмыс жоспары
Білім салалары және оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жүктеме, сағат

(м-ф)

(м-ф)

(м-х)
апталық жылдық
Инварианттық компонент
I Тіл және әдебиет 10 10 10 30 1080
1 Қазақ тілі 2 2 2 6 216
2 Қазақ әдебиеті 2 2 2 6 216
3 Орыс тілі мен әдебиеті 3 3 3 9 324
4 Шетел тілі 3 3 3 9 324
II Математика және информатика 4 4 4 12 432
5 Математика - - - - -
6 Алгебра 2 2 2 6 216
7 Геометрия 1 1 1 3 108
8 Информатика 1 1 1 3 108
III Жаратылыстану 4 4 4 12 432
9 Жаратылыстану - - - - -
10 Физика 1 1 1 3 108
11 Химия 1 1 1 3 108
12 Биология 1 1 1 3 108
13 География 1 1 1 3 108
IV Адам және қоғам 2 2 2 6 216
14 Қазақстан тарихы 1 1 1 3 108
15 Дүниежүзі тарихы 1 1 1 3 108
16 Құқық негіздері - - - - -
V Технология және өнер 1 1 1 3 108
17 Музыка - - - - -
18 Көркем еңбек 1 1 1 3 108
Дене шынықтыру 3 3 3 9 324
19 Дене шынықтыру 3 3 3 9 324
Мамандандырылған бөліктегі инварианттық компонент 7 7 7 21 756
Алгебра 2 2 2 6 216
Геометрия 1 1 1 3 108
Биология 1 1 1 3 108
Химия 1 1 2 4 144
Физика 2 2 1 5 180
Инварианттық оқу жүктемесі 31 31 31 93 3348
Вариативтік компонент
Жаһандық құзыреттілік 0,5 0,5 0,5 1,5 54
Жаһандық құзыреттер 0,5 0,5 0,5 1,5 54
Жеке және топтық жұмыс 4 4 4 12 432
Математикалық логика 1 1 1 3 108
Life science 7 (биология) 1 1 36
Қазақ хандары тарихы 1 1 1 3 108
Date of chemistry 7or 1 1 36
STEM 1 1 1 3 108
Күрделі есептерді шығару дағдыларын қалыптастыру 1 1 36
Вариативті оқу жүктемесі 4,5 4,5 4,5 13,5 486
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 35,5 35,5 35,5 106,5 3834