7-11 сыныптардағы оқу бағдарламасы

№82 «Дарын» мамандандырылған лицейінің оқу жұмыс жоспары Қазақстан Республикасының білім беру саласының құқықтық-нормативтік базасына негізделіп, мамандандырылған лицейлік білім берудің міндеттері мен мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған.
2022-2023 оқу жылында мектебімізде білім беру процесін ұйымдастыру кезінде «Білім туралы», «Педагог мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын басшылыққа алады және оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда ұсынылған нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады.
8-9-сыныптардың оқу жұмыс жоспары ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрығының 63-қосымшасы (ҚР Оқу-ағарту министрінің 12.08.2022 жылғы № 365 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) негізінде жасалды.

10-11сыныптардың оқу-жұмыс жоспары ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрығының 67-қосымшасы (ҚР Оқу-ағарту министрінің 12.08.2022 жылғы № 365 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) негізінде жасалды.
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 63-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 63-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің оқу жұмыс жоспары


Білім салалары және оқу пәндері Жүктеме, сағат

(м-ф)

(м-ф)

(м-б)
апталық жылдық
Инварианттық компонент
I Тіл және әдебиет 10 10 10 30 1080
1 Қазақ тілі 2 2 2 6 216
2 Қазақ әдебиеті 2 2 2 6 216
3 Орыс тілі мен әдебиеті 3 3 3 9 324
4 Шетел тілі 3 3 3 9 324
II Математика және информатика 4 4 4 12 432
5 Математика - - - - -
6 Алгебра 2 2 2 6 216
7 Геометрия 1 1 1 3 108
8 Информатика 1 1 1 3 108
III Жаратылыстану 4 4 4 12 432
9 Жаратылыстану - - - - -
10 Физика 1 1 1 3 108
11 Химия 1 1 1 3 108
12 Биология 1 1 1 3 108
13 География 1 1 1 3 108
IV Адам және қоғам 2 2 2 6 216
14 Қазақстан тарихы 1 1 1 3 108
15 Дүниежүзі тарихы 1 1 1 3 108
16 Құқық негіздері - - - - -
V Технология және өнер 1 1 1 3 108
17 Музыка - - - - -
18 Көркем еңбек 1 1 1 3 108
Дене шынықтыру 3 3 3 9 324
19 Дене шынықтыру 3 3 3 9 324
Мамандандырылған бөліктегі инварианттық компонент 7 7 7 21 756
Алгебра 1 1 1 3 108
Геометрия 1 1 1 3 108
Физика 2 2 1 5 180
Химия 1 1 1 3 108
Биология 1 1 2 4 144
География 1 1 1 3 108
Инварианттық оқу жүктемесі 31 31 31 93 3348
Жаһандық құзыреттіліктер 0,5 0,5 0,5 1,5 54
Жаһандық құзыреттер 0,5 0,5 0,5 1,5 54
Жеке және топтық жұмыс 4 4 4 12 432
Математикалық сауаттылық (PISA-ға дайындық) 1 1 1 3 108
Әуе үлгілерін дайындау (физика) 1 1 1 3 108
Адам анатомиясы 1 1 1 3 108
«Химиялық есептерді шығару әдісі» химиялық практикум 1 1 1 3 108
Вариативті оқу жүктемесі 4,5 4,5 4,5 13,5 486
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 35,5 35,5 35,5 106,5 3834

Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 63-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 63-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің оқу жұмыс жоспары
Білім салалары және оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жүктеме, сағат
9А
(м-ф)

(м-ф)

(м-г)

(х-б)
апта-лық жыл-дық
Инварианттық компонент
I Тіл және әдебиет 10 10 10 10 40 1440
1 Қазақ тілі 2 2 2 2 8 288
2 Қазақ әдебиеті 2 2 2 2 8 288
3 Орыс тілі мен әдебиеті 3 3 3 3 12 432
4 Шетел тілі 3 3 3 3 12 432
II Математика және информатика 4 4 4 4 16 576
5 Математика - - - - - -
6 Алгебра 2 2 2 2 8 288
7 Геометрия 1 1 1 1 4 144
8 Информатика 1 1 1 1 4 144
III Жаратылыстану 4 4 4 4 16 576
9 Жаратылыстану - - - - - -
10 Физика 1 1 1 1 4 144
11 Химия 1 1 1 1 4 144
12 Биология 1 1 1 1 4 144
13 География 1 1 1 1 4 144
IV Адам және қоғам 3 3 3 3 12 432
14 Қазақстан тарихы 1 1 1 1 4 144
15 Дүниежүзі тарихы 1 1 1 1 4 144
16 Құқық негіздері 1 1 1 1 4 144
V Технология және өнер 1 1 1 1 4 144
17 Музыка - - - - - -
18 Көркем еңбек 1 1 1 1 4 144
VI Дене шынықтыру 3 3 3 3 12 432
20 Дене шынықтыру 3 3 3 3 12 432
Мамандандырылған бөліктегі инварианттық компонент 7 7 7 7 28 1008
Алгебра 1 1 1 1 4 144
Геометрия 1 1 1 1 4 144
Физика 2 2 1 1 6 216
Химия 1 1 1 2 5 180
Биология 1 1 1 2 5 180
География 1 1 2 4 144
Инварианттық оқу жоспары 32 32 32 32 128 4608
Вариативтік компонент
Жаһандық құзыреттіліктер немесе басқа таңдау курстары 1 1 1 1 4 144
Жаһандық құзыреттер 1 1 1 1 4 144
Жеке және топтық жұмыс 4 4 4 4 16 576
Математикалық сауаттылық 1 1 1 1 4 144
Әуе үлгілерін дайындау 1 1 2 72
Функция графигі және оны қолдану жолдары 1 1 1 1 4 144
Қазақстанның рухани құндылықтары мен көрікті жерлерінің географиясы 1 1 36
Генетикалық есептер шығару жолдары 1 1 36
Химиялық есептер 1 1 1 1 4 144
Вариативті оқу жүктемесі 5 5 5 5 20 720
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 37 37 37 37 148 5328
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 67-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 67-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған жаратылыстану-математикалық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің оқу жұмыс жоспары
Оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жүктеме, сағат
10А(м-ф) 10Ә(м-г) 10Б (х-б) апталық жылдық
Инварианттық компонент
1 Қазақ тілі 1 1 1 3 108
2 Қазақ әдебиеті 2 2 2 6 216
3 Орыс тілі мен әдебиеті 2 2 2 6 216
4 Шетел тілі 2 2 2 6 216
5 Алгебра және анализ бастамалары 3 3 3 9 324
6 Геометрия 2 2 2 6 216
7 Информатика 2 2 2 6 216
8 Физика 2 2 2 6 216
9 Химия 1 1 1 3 108
10 Биология 1 1 1 3 108
11 География 1 1 1 3 108
12 Қазақстан тарихы 2 2 2 6 216
13 Дүниежүзі тарихы 1 1 1 3 108
14 Құқық негіздері 1 1 1 3 108
15 Дене шынықтыру 3 3 3 9 324
16 Алғашқы әскери және технологиялық дайындық 1 1 1 3 108
Инварианттық бөліктегі мамандандырылған компонент 4 4 4 12 432
Алгебра және анализ бастамалары 1 1 1 3 108
Физика 1 1 2 72
География 1 1 36
Химия 1 1 1 3 108
Биология 1 1 1 3 108
Инварианттық оқу жүктемесі 31 31 31 93 3348
Вариативтік компонент
Жаһандық құзыреттілік (Кәсіпкерлік және бизнес негіздері) 1 1 1 3 108
Жаһандық құзыреттер 1 1 1 3 108
Элективті курстар 6 6 6 18 648
Функция графигі және оны қолдану жолдары 1 1 1 3 108
Физика және Қазақстан энергетикасы 1 1 1 3 108
Металдар химиясы 1 1 1 3 108
География әлемінде 1 1 1 3 108
Математикалық сауаттылық 1 1 1 3 108
Генетикалық есептер шығару жолдары 1 1 2 72
Географиялық зерттеу әдістері 1 1 36
Вариативтік компонент 7 7 7 21 756
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 38 38 38 114 4104Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 67-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 67-қосымша

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған жаратылыстану-математикалық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің оқу жұмыс жоспары
Оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жүктеме, сағат
11А(м-ф) 11Ә(х-б) 11Б (м-г) апталық жылдық
Инварианттық компонент
1 Қазақ тілі 1 1 1 3 108
2 Қазақ әдебиеті 2 2 2 6 216
3 Орыс тілі мен әдебиеті 2 2 2 6 216
4 Шетел тілі 2 2 2 6 216
5 Алгебра және анализ бастамалары 3 3 3 9 324
6 Геометрия 2 2 2 6 216
7 Информатика 2 2 2 6 216
8 Физика 2 2 2 6 216
9 Химия 1 1 1 3 108
10 Биология 1 1 1 3 108
11 География 1 1 1 3 108
12 Қазақстан тарихы 2 2 2 6 216
13 Дүниежүзі тарихы 1 1 1 3 108
14 Құқық негіздері 1 1 1 3 108
15 Дене шынықтыру 3 3 3 9 324
16 Алғашқы әскери және технологиялық дайындық 1 1 1 3 108
Инварианттық бөліктегі мамандандырылған компонент 4 4 4 12 432
Алгебра және анализ бастамалары 1 1 1 3 108
Физика 1 1 2 72
Химия 1 1 1 3 108
Биология 1 1 1 3 108
География 1 1 36
Инварианттық оқу жоспары 31 31 31 93 3348
Вариативтік компонент
Жаһандық құзыреттілік 1 1 1 3 108
Жаһандық құзыреттер 1 1 1 3 108
Элективті курстар 6 6 6 18 648
Математика пәнінен деңгейлік дамыта оқыту 2 1 2 5 180
Физика және Қазақстан энергетикасы 2 1 2 5 180
Химиялық талдау негіздері 1 1 36
Математикалық сауаттылық 1 1 1 3 108
Географиялық номенклатура 1 1 1 3 108
Генетикалық есептер шығару жолдары 1 1 36
Вариативтік компонент 7 7 7 21 756
Ең жоғарғы оқу жүктемесі 38 38 38 114 4104